Taalunie publicatieserver
Spiegel

Publicaties Top 10
Publicaties
<<   451 resultaten, getoond worden 1-100    >>

Titel van het werkstuk Auteur(s) Publicatiedatum Niveau en doelgroep Schoolvak of profiel Pagina's
Adressen van de auteurs
2001-01-01 17 3-4 165-166
Ingekomen publicaties
2001-01-01 17 3-4 163
De digitale klas; over (in-)efficiëntie van het inzetten van multimediale software in het tweede-taalonderwijs.
- Heleen Strating
- Anne Vermeer
2001-01-01 17 3-4 151-162
Is het een aa of een a? Leren spellen op een multiculturele basisschool.
- Jeff Bezemer
2001-01-01 17 3-4 127-149
Learning grammatical structures for revision of form and meaning; A classroom experiment.
- Amos van Gelderen
- Ron Oostdam
2001-01-01 17 3-4 105-125
Veeltaligheid in de klas: een uitdaging voor beleid en praktijk
- Ton Vallen
2001-01-01 17 3-4 79-104
Effecten van strategietraining op leesvaardigheid in moedertaal en vreemde taal
- Peter Bimmel
- Huub van den Bergh
- Ron Oostdam
2001-01-01 17 3-4 55-78
Een zoeklicht voor de begeleiding van de literaire ontwikkeling. Verslag van een oriënterend onderzoek naar een kennisbasis voor het literatuuronderwijs in het studiehuis.
- Theo Witte
2001-01-01 17 3-4 31-54
Interactief taalonderwijs: balans tussen constructief en instructief leren.
- Ludo Verhoeven
- Cor Aarnoutse
2001-01-01 17 3-4 9-29
Redactioneel. Een vlootschouw.
- Redactie
2001-01-01 17 3-4 1-8
Adressen van de auteurs
2001-01-01 17 1-2 173
Ingekomen publicaties
2001-01-01 17 1-2 171
Schrijfonderwijs stelt nog steeds teleur!
- Amos van Gelderen
2001-01-01 17 1-2 161-169
Communicatief-educatieve varianten - een verkenning.
- Piet-Hein van de Ven
2001-01-01 17 1-2 135-159
Negotiating Different Conceptions about Reading and Teaching Literature in a Preservice Literature Class
- Jane Agee
2001-01-01 17 1-2 95-134
Knooppunten en keuzevrijheid in het tweede-taalonderwijs
- Ineke van de Craats
2001-01-01 17 1-2 83-94
Hoofddoeken, hoezo moet dat? Over multiculturaliteit en multiperspectiviteit in het basisonderwijs.
- Mylène Hanson
- Marianne Boogaard
2001-01-01 17 1-2 67-81
'De taal is gansch het volk': een zoektocht naar de oorsprong en het gebruik van een sententia.
- Sjaak Kroon
- Jan Sturm
2001-01-01 17 1-2 25-65
Mensch - Nation - Menschheit. Eine europäische Anmerkung zur Bildung des Menschengeschlechts.
- Hubert Ivo
2001-01-01 17 1-2 9-24
Redactioneel. Grenzen overschrijden
2001-01-01 17 1-2 1-8
Ingekomen publicaties
1998-01-01 16 3 89
Over de auteurs
1998-01-01 16 3 87
Literatuuronderwijs: nieuwe gegevens, nieuwe vragen.
- Piet-Hein van de Ven
1998-01-01 16 3 71-85
De kunst van effectief strategie-onderwijs
- Hilde Hacquebord
1998-01-01 16 3 63-69
Klaar? Af! En Zebra.
- Ineke van de Craats
1998-01-01 16 3 51-62
Verbreding van kwaliteit, van aanbod en van publiek? Over het centrale beleidsprobleem in 'Cultuur als confrontatie'.
- Hugo Verdaasdonk
1998-01-01 16 3 45-50
Domweg gelukkig met gedichten. Over het gebruik van multimedia bij het fictie-onderwijs.
- Willy Weijdema
1998-01-01 16 3 29-43
OETC: haalbaar en zinvol op Vlaamse scholen? Een actie-onderzoek naar de optimalisering van OETC.
- Kaat Delrue
- Griet Ramaut
1998-01-01 16 3 9-28
Redactioneel. Redactiewerk per briefkaart.
- Redactie
1998-01-01 16 3 1-8
Over de auteurs
1998-01-01 16 2 85
Summaries in English
1998-01-01 16 2 83
Lesgeven in meertalige klassen: probleem of uitdaging?
- Korrie van Helvert
1998-01-01 16 2 75-82
Over duidelijke taal gesproken. Nederlands als tweede taal en goed onderwijs.
- Yvette Smits
- Koen van Gorp
1998-01-01 16 2 63-73
Versta je wat je leest? Sociaal-emotionele ontwikkeling bij bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs in relatie tot hun houding tegenover het lezen van literatuur.
- Walter Schlundt Bodien
- Fransje Nelck-da Silva Rosa
1998-01-01 16 2 43-62
Verschillen in leesvaardigheid in eerste en tweede taal
- Uriël Schuurs
1998-01-01 16 2 27-41
Naar een typologie van taalonderwijs
- Koen Jaspaert
- Sjaak Kroon
1998-01-01 16 2 9-26
Redactioneel. Een onwaardeerlijke taak?
- Redactie
1998-01-01 16 2 1-7
Ingekomen publicaties
1998-01-01 16 1 99
Over de auteurs
1998-01-01 16 1 97
Summaries in English
1998-01-01 16 1 95
Kunstmatig lezen of literaire socialisatie?
- Piet-Hein van de Ven
1998-01-01 16 1 83-93
Leerlingen in de basisvorming over fictie en fictie-onderwijs
- Erik van Schooten
- Ron Oostdam
1998-01-01 16 1 47-82
Beurtwisseling en (het succes van) communicatieve werkvormen in het taalonderwijs: een gevalstudie
- Jo van den Hauwe
1998-01-01 16 1 27-45
'Snel en zonder fouten': interactie bij de afname van gestandaardiseerde leestests
- Boris Mets
1998-01-01 16 1 9-26
Redactioneel. 'Een van de grootste zorgen': Reflecteren over de relatie tussen het schoolvak Nederlands en de schoolvakverwante academische discipline.
- Redactie
1998-01-01 16 1 1-7
Ingekomen publicaties
1997-01-01 15 3 121
Over de auteurs
1997-01-01 15 3 119-120
Summaries in English
1997-01-01 15 3 117-118
'Second Language Vocabulary Acquisition': direct en indirect woordenschatonderwijs in evenwicht
- Machteld Verhelst
1997-01-01 15 3 109-115
Woorden maken wijzer
- Marianne Verhallen
1997-01-01 15 3 101-108
Woorden schieten tekort. Kanttekeningen bij woordenschatonderwijs binnen een basisleergang Nederlands als tweede taal
- Folkert Kuiken
1997-01-01 15 3 91-99
Woordenschat voor het praktijkonderwijs
- Lies Alons
- Elwine Halewijn
- Yolande Timman
1997-01-01 15 3 83-89
De school aan het woord. Een onderzoek naar de lexicale samenstelling van het taalaanbod op de basisschool in Vlaanderen en Nederland.
- Walter Schrooten
1997-01-01 15 3 61-80
Mnemosyne en de woorden. Of: onthouden leerlingen de woorden die ze krijgen aangeboden?
- René Appel
- Anne Vermeer
1997-01-01 15 3 42-59
Het afleiden van woordbetekenissen uit context: een poging deze vaardigheden te trainen.
- Maartje van Daalen-Kapteijns
- Kees de Glopper
- Carolien Schouten-van Parreren
1997-01-01 15 3 9-41
Redactioneel. Woordenschat in het onderwijs Nederlands voor autochtone en allochtone leerlingen.
- Redactie
1997-01-01 15 3 1-8
Ingekomen publicaties
1997-01-01 15 2 99
Over de auteurs
1997-01-01 15 2 97-98
Summaries in English
1997-01-01 15 2 95-96
Inzicht in kwaliteit, graag!
- Goedele Duran
1997-01-01 15 2 87-93
Kind in zicht. Communicatievaardigheden om kind meer centraal te stellen.
- Resi Damhuis
1997-01-01 15 2 81-85
De processie van Echternach en de kerndoelen voor het basisonderwijs
- Rudy Beernink
- Bram Donkers
1997-01-01 15 2 69-80
Het wonder wijzen. Taalbeschouwing in de basisschool.
- Koen van Gorp
1997-01-01 15 2 41-68
Taalbeschouwing in moderne taalmethoden; een gedetailleerde classificatie van leerstof
- Merlijn Jacobs
- Amos van Gelderen
1997-01-01 15 2 9-40
Redactioneel. Nederlands als vernieuwend vak?
- Redactie
1997-01-01 15 2 1-7
Over de auteurs
1997-01-01 15 1 113-114
Summaries in English
1997-01-01 15 1 111-112
Ingekomen publicaties
1997-01-01 15 1 109
Is een spellinglijst een geschikt onderdeel van een nieuwe spellingdidactiek?
- Patricia de Rooij
- Cor Aarnoutse
1997-01-01 15 1 91-108
'De tenen rijzen je te berge'. Tekstrevisie op micro-niveau door allochtone en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs.
- Korrie van Helvert
- Judith ter Hofstede
1997-01-01 15 1 69-89
Fictie-onderwijs in de basisvorming: attitudes van docenten en vormgeving van het onderwijs
- Erik van Schooten
- Ron Oostdam
1997-01-01 15 1 31-67
De reductie van het lezen? Over het meten van tijd aan lezen besteed, effecten van vrij lezen en het nut van leesbevordering.
- Piet Mooren
1997-01-01 15 1 9-30
Redactioneel. 'Daar zal weening zijn en knersing der tanden' (Mattheüs 25:30)
- Redactie
1997-01-01 15 1 1-7
Over de auteurs
1996-01-01 14 3 91
Ingekomen publicaties
1996-01-01 14 3 89
Op zoek naar het kind in de interactie
- Koen Van Gorp
1996-01-01 14 3 79-88
De Nederlandse benadering van literatuurgeschiedenis
- Hugo Verdaasdonk
1996-01-01 14 3 73-77
'Peer tutoring' in het leesonderwijs: verslag van het eerste experimentele jaar van Stap Door!
- Ruben Fukkink
1996-01-01 14 3 47-71
'Zonder taal ben je nergens'; Nederlands als tweede taal op de basisschool.
- René Appel
1996-01-01 14 3 27-46
Der alte Kontinent und seine vielen Sprachen. Versuch, den Begriff der 'sprachlichen Bildung' europäisch zu denken.
- Hubert Ivo
1996-01-01 14 3 7-25
Redactioneel. Vrouwe Grammatica.
- Redactie
1996-01-01 14 3 1-5
Over de auteurs
1996-01-01 14 2 93-94
Ingekomen publicaties
1996-01-01 14 2 91-92
Over schrijvers geschreven
- Kris Van den Branden
1996-01-01 14 2 85-90
Elf jaar veldaanvragen van onderzoek op het gebied van het moedertaalonderwijs: een evaluatie
- Ru Klein
1996-01-01 14 2 71-83
Verbetering van het onderwijs Nederlands: een plan van aanpak
- Ludo Verhoeven
- Cor Aarnoutse
1996-01-01 14 2 53-69
Alfabetiseringsonderwijs aan allochtone volwassenen. Een reactie op Sandra.
- Jeanne Kurvers
1996-01-01 14 2 39-52
Reading and writing culture and nation: Theorizing the teaching of discourse in Sweden and the United States
- Beth Ann Rothermel
1996-01-01 14 2 9-38
Redactioneel. Profeet van het postmodernisme?
- Redactie
1996-01-01 14 2 1-8
Over de auteurs
1996-01-01 14 1 93
Ingekomen publicaties
1996-01-01 14 1 91
Hoe het meten van schrijfvaardigheid goed voorbereid kan worden
- Henny Uiterwijk
1996-01-01 14 1 83-89
Docent als drempelverlager
- Korrie van Helvert
1996-01-01 14 1 73-81
Een analfabeet is geen groot kind: de rol van tekstbetekenis en verklankingsregels bij het leren lezen door volwassenen
- Dominiek Sandra
1996-01-01 14 1 55-72
Davut, Canan en de schildpad: over (taal)onderwijs in een meertalige klas
- Sjaak Kroon
- Jan Sturm
1996-01-01 14 1 27-53
Retoriek en literatuuronderwijs in Vlaanderen in de 19de eeuw
- Johan van Iseghem
1996-01-01 14 1 7-25
Redactioneel
- Redactie
1996-01-01 14 1 1-5
Over de auteurs
1995-01-01 13 3 107
Voor een klapzoen van Europa, driewerf houzee?
- Mark van Bavel
1995-01-01 13 3 95-105
Wereldliteratuur op z'n Hollands
- Jaap Goedegebuure
1995-01-01 13 3 89-94

<<   451 resultaten, getoond worden 1-100    >>