Taalunie publicatieserver
Alfa-nieuws

Publicaties Top 10
Publicaties
<<    415 resultaten, getoond worden 101-200    >>

Titel van het werkstuk Auteur(s) Publicatiedatum Niveau en doelgroep Schoolvak of profiel Pagina's
RALFI in de ANT2-klas?
- Ineke van de Craats
2008-01-01 11 3 14-16
Verhaal in de klas - Hoe Kantjil de tijger versloeg
- Jeanne Kurvers
2008-01-01 11 3 11-13
Teksten makkelijker maken - Wat werkt en wat niet?
- Danielle Boon
- Jeanne Kurvers
2008-01-01 11 3 10-11
Niet gealfabetiseerd, wel Nederlander worden? - Deel 2
- Marjoke Roos
2008-01-01 11 3 5-9
De Verteltas - Een taal- en ouderbetrokkenheidsproject
- Joke de Hoogh
2008-01-01 11 3 1-4
Signalementen - 4e LESLLA-symposium
2008-01-01 11 2 25
Signalementen - Overdrachtsconferentie 'De deur uit'
2008-01-01 11 2 25
Signalementen - NT2 conferentie Blankenberge
2008-01-01 11 2 25
Taalkracht voor gemeenten
- Danielle Boon
2008-01-01 11 2 22-24
Inburgering in Nederland - Nieuwe ontwikkelingen
- Danielle Boon
- Marlon Poppelaars
2008-01-01 11 2 20-21
Manifest - De Wet Inburgering voor analfabete en laagopgeleide allochtonen
- Hanny Kuijpers
2008-01-01 11 2 18-19
Taalkr8! voor scholieren
- Marlon Poppelaars
2008-01-01 11 2 17
Zwakke lezers houden van leuke boeken
- Tanja Steins
- Corinne Sebregts
2008-01-01 11 2 14-16
Verhaal in de klas - Sooi Smaas
- Katrien Janssens
2008-01-01 11 2 11-13
Gevonden voorwerpen - 'N trin tri
- Willemijn Stockmann
2008-01-01 11 2 11
De deur uit - Een ontwikkelingsassessment voor allochtone vrouwen
- Tita Boers
- Gerrie Gastelaars
- Carola van der Voort
2008-01-01 11 2 9-10
CP-Starter: oefenen met CP's op A1-niveau
- Fransje Bouvy
- Emmeke Boot
2008-01-01 11 2 5-8
Niet gealfabetiseerd, wel Nederlander worden?
- Marjoke Roos
2008-01-01 11 2 1-4
Signalementen - Studiemiddag 'Analfabeten en inburgering'
2008-01-01 11 1 25
Zwart op wit: oefenen met authentieke invulformulieren en het schrijven van briefjes
- Jacqueline Veth
2008-01-01 11 1 23-24
Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010: de stand van zaken
- Marlon Poppelaars
2008-01-01 11 1 21-22
Begintoets Alfa: alfabetiseringsniveaus in kaart gebracht
- Kaatje Dalderop
2008-01-01 11 1 19-20
Gevonden voorwerpen
2008-01-01 11 1 18
Integratie over en weer - Oudkomersprojecten OGO en portfoliobewijzen verzamelen
- Jacqueline Veth
2008-01-01 11 1 14-18
Verhaal in de klas - Kantjil, de tijger en de val
- Jeanne Kurvers
2008-01-01 11 1 12-14
'Lees en Schrijf!' in de praktijk
- Marijke Tiemersma
2008-01-01 11 1 9-11
'Leeslicht' in de klas - Ervaringen in een Alfa-NT2- en een NT2-groep
- Charlotte Cannegieter
2008-01-01 11 1 5-8
Signalementen - Raamwerk Nederlands verschenen
2008-01-01 11 1 4
Leesvaardiger in het Praktijkonderwijs
- Corinne Sebregts
2008-01-01 11 1 1-4
Signalementen - Studiemiddag analfabeten en inburgering: 7 maart
2007-01-01 10 4 26
Signalementen - Documentaire 'Ongeletterd'
2007-01-01 10 4 26
LESLLA 2007: internationale uitwisseling
- Danielle Boon
2007-01-01 10 4 24-25
Een interview met Willemijn Stockmann
- Charlotte Cannegieter
2007-01-01 10 4 20-23
'Leeslicht' gepresenteerd
- Marlon Poppelaars
2007-01-01 10 4 18-19
De digitale leesinstructeur
- Helmer Strik
- Catia Cucchiarini
2007-01-01 10 4 14-17
De krant in de klas - Zusje Alenoesjka en broertje Iwanoesjka
- Charlotte Cannegieter
2007-01-01 10 4 11-13
Een paar vragen een staatssecretaris Van Bijsterveldt
2007-01-01 10 4 10-11
Alfa NT2: een kleine geschiedenis
- Jeanne Kurvers
2007-01-01 10 4 5-9
Tien jaar ALFA-nieuws
- Ineke van de Craats
2007-01-01 10 4 1-4
Signalementen - Picto ANT2
2007-01-01 10 3 26
Signalementen - Publicaties over laaggeletterdheid
2007-01-01 10 3 26
Signalementen - Studiedag analfabeten en inburgering
2007-01-01 10 3 26
Gevonden voorwerpen
- Henny Jellema
2007-01-01 10 3 25
Contrastieve alfabetisering
- Alexis Feldmeier
- Ineke van de Craats
2007-01-01 10 3 21-24
Gevonden voorwerpen - Fietsen in Dili
- Danielle Boon
2007-01-01 10 3 20
Goed toetsen, u kunt het! Gespreksvaardigheid in de NT2 Profieltoets Alfabetisering
- Irma Koerhuis
- Eva-Maria Ternité
2007-01-01 10 3 17-19
Contractwerk: differentiëren in de rekenles
- Yves Aerts
2007-01-01 10 3 14-16
De krant in de klas - Hodja en het geheim van de maan
- Jeanne Kurvers
2007-01-01 10 3 11-13
Ambassadeur worden: hoe doe je dat?
- Charlotte Cannegieter
2007-01-01 10 3 9-11
Laagopgeleid en toch aan het werk
- Marlon Poppelaars
2007-01-01 10 3 7-8
Het 'succesverhaal' van Constance
- Myriam Mariën
2007-01-01 10 3 6-7
Taal- en werkstages in de beroepsopleiding
- Els Maton
- Ben Aerts
2007-01-01 10 3 1-5
Signalementen
2007-01-01 10 2 26
Alfagroepen NT2: hoe moet dat nou met die niveaus?!
- Danielle Boon
2007-01-01 10 2 23-25
Mondelinge feedback vaak onbegrepen
- Ineke van de Craats
2007-01-01 10 2 20-22
De open markt versus het belang van inburgeren
2007-01-01 10 2 19
Succesvolle en niet-succesvolle analfabeten
- Noortje Schilders
- Ineke van de Craats
- Jeske Paalvast
2007-01-01 10 2 14-18
De krant in de klas - Een mooie naam
- Veerle Dehaene
- Jeanne Kurvers
2007-01-01 10 2 11-13
Analfabeten en inburgering
- Charlotte Cannegieter
2007-01-01 10 2 10-11
Gevonden voorwerpen - Spellingseigenaardigheden
2007-01-01 10 2 9
'Wablieft' geeft tekstadvies
- Karine Nicolay
2007-01-01 10 2 8-9
'Lees en Schrijf!' gelanceerd
- Danielle Boon
2007-01-01 10 2 5-7
Transparente leesteksten makien voor een Alfa NT2-groep
- Dirk Eggermont
2007-01-01 10 2 1-4
Signalementen - LESLLA-conferentieboek 2005
2007-01-01 10 1 25
Signalementen - LESLLA-conferentie 2007
2007-01-01 10 1 25
Signalementen - Kom verder!
2007-01-01 10 1 25
Op klassenbezoek in Virginia
- Susanna Strube
2007-01-01 10 1 20-24
Wat weten we nog weinig! Conferentie over laagopgeleide T2-leerders
- Danielle Boon
2007-01-01 10 1 17-19
Werken met Blackboard
- Ria van Adrichem
2007-01-01 10 1 14-16
De krant in de klas - De rijke man en de slimme verkoper
- Marga Zwetsloot
2007-01-01 10 1 12-14
Gevonden voorwerpen - Dichters in een nieuw alfabet
- Katrien Janssens
2007-01-01 10 1 12
Fatima Tas in Geel
- Katrien Janssens
2007-01-01 10 1 10-11
Fatima Tas in de klas
- Uke Veenstra
2007-01-01 10 1 5-9
Rea-krant: nieuws en vermaak in gewone taal
- Marlon Poppelaars
2007-01-01 10 1 1-4
Gevonden voorwerpen - We heten allemaal Inge
- Inge Schuurmans
2006-01-01 09 4 25
Signalementen - Leeswijzer Alfa NT2 Vlaanderen-Nederland
2006-01-01 09 4 25
Signalementen - NT2 Profieltoets Alfabetisering 2006 en 2008!
2006-01-01 09 4 25
Obstakels in het NT2-leerproces - Reacties
- Ineke van de Craats
- Danielle Boon
- Catharina Geelen
2006-01-01 09 4 22-24
Extra mogelijkheden voor inburgeringsplichtige analfabeten binnen de WEB
- Danielle Boon
2006-01-01 09 4 21
Leervragen van cursisten en de modulaire structuur… niet te rijmen?
- Katrien Janssens
2006-01-01 09 4 18-20
De modularisering van het Alfa-NT2-aanbod in Vlaanderen
- Inge Schuurmans
2006-01-01 09 4 14-17
De krant in de klas - En nu ben ik sterk
- Ria van Adrichem
2006-01-01 09 4 11-13
Geletterdheid in het vmbo
- Marlon Poppelaars
2006-01-01 09 4 7-11
Een hoopgevend project in Amsterdam: Coach Taalverwerving
- Anne Kerkhoff
2006-01-01 09 4 2-6
'Taal is als water'
2006-01-01 09 4 1
Bibliotheken krijgen bemande inburgeringspunten
2006-01-01 09 3 25
Signalementen - Oproep
2006-01-01 09 3 25
Live action English - een boekbespreking
- Henny Jellema
2006-01-01 09 3 23-24
Leren lezen in verschillende talen: een onderzoek
- Jeanne Kurvers
2006-01-01 09 3 21-22
Het verhaal van Ouardia - Naar participatie in basisschool en wijk
- Jacqueline Veth
2006-01-01 09 3 18-20
Gewoon leren lezen en schrijven
- Ria van Adrichem
2006-01-01 09 3 14-16
De krant in de klas - Lessen in lenen
- Neeltje van Oosterhout
2006-01-01 09 3 11-13
Gevonden voorwerpen - Over vuurkast en kopieertanden
- Ineke van de Craats
2006-01-01 09 3 10-11
Het inburgeringsexamen
- Heleen van der Meijden
2006-01-01 09 3 7-9
Oefenen via 'Mijn abc'
- Marlon Poppelaars
2006-01-01 09 3 4-6
Lesmaterialen in de ANT2-praktijk - Een inventarisatie
- Susanna Strube
2006-01-01 09 3 1-3
Aanvalsplan Laaggeletterdheid
2006-01-01 09 2 25
Signalementen - Cijfers en Letters 2005
2006-01-01 09 2 25
Signalementen - Docent rekenen gezocht
2006-01-01 09 2 25
Vervolg inburgering
2006-01-01 09 2 24

<<    415 resultaten, getoond worden 101-200    >>